Studerende på Satellitten

_______________________

På Satellitten lægger vi en stor ære i at være med til at uddanne fremtidens pædagoger. Vi modtager to gange årligt en pædagogstuderende i tredje praktikperiode. Vi har primært studerende fra pædagoguddannelserne i Ikast og Holstebro.

Den studerende tilbydes to timers vejledning hver 14. dag. Der veksles mellem vejledning og undervisning.

Indholdet af undervisningen planlægges sammen med den studerende og vil indeholde obligatoriske emner som bl.a. medicinhåndtering, supervision, psykiatri, organisation, etik og moral, anerkendende pædagogik, KRAP, konflikthåndtering, selvbestemmelse, indflydelse og magtanvendelse.

Den studerende tilbydes derudover at deltage i fælles praktikundervisning for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune.

Vi forventer, at den studerende vil søge viden, lære, erfarer og handle. Ligeledes være spørgende og nysgerrig i det daglige arbejde, og deltage i det pædagogiske arbejde i samarbejde med det øvrige personale.

Gennem det daglige arbejde skal den studerende få et indblik i brugernes hverdag og brugernes bosteder.

Vi tilbyder en spændende praktik, med masser af udfordringer fagligt og menneskeligt.

Personale på Satellitten hjælper en borger med noget skriftligt.

Vi modtager pædagogstuderende i 3. års praktik.