Velkommen til MSM

_______________________

MSM - Muligheder Samvær Mennesker

Dagtilbuddet MSM er et dagbeskæftigelses- og social/samværs-tilbud for voksne med udviklingshæmning
§ 103 og § 104 tilbud. Vi har ca. 70 pladser.

I 2013 havde MSM 50 års jubilæum, som Ringkøbing-Skjern Dagbladet var så venlige at dokumentere i en artikel i deres avis.

Vores målsætning er at udvikle den enkelte brugers sociale kompetencer, styrke fællesskabet og give udfordringer og oplevelser i dagligdagen. 
Vi er opdelt i 5 forskellige grupper, hvor der tages individuelle hensyn til brugernes behov for samvær og beskæftigelse.

Vi deltager gerne i aktiviteter sammen med de øvrige dagtilbud i området, f.eks. Løvfaldsmarchen.

I 2008 var Ringkøbing-Skjern Dagbladet forbi og se forestillingen Midt om Natten, som MSM stod for. Det blev til denne fine artikel.

Vi har meget samarbejde med lokale virksomheder bl.a. kloster Design, samt Skov- og Naturstyrelsen. Derudover sælger vi brænde til byens borgere.

Vi ønsker og tilstræber at være en del af det lokale samfund og tager aktiv del i nærmiljøet. Bl.a. var MSM i 2009 med til at samle 200 kg affald sammen i Ringkøbing.