Det står vi for på Skelbæk Centret

_______________________

 

amvær

C entrum

K ontakt

E nergi

E ngagement

N ærhed

L igeværd

T rivsel

B rugerinddragelse

R ummelighed

Æ rlighed

tik

K ommunikation

T værfaglighed

Dette er et billede af beboere og personale som fodrer ænder