Fødevarekontrol 

_______________________

 

På Holmelunden og på Satellitten føres der egenkontrol, så fødevareregionen kan tjekke, at der foregår en daglig kontrol hos os. Vi får med jævne mellemrum besøg af fødevarekontrollen, der tjekker at hygiejnen er i orden, og at fødevarerne håndteres efter reglerne.

Ved hvert besøg udfærdiges en kontrolrapport, som udløser en smiley. Du vil kunne finde kontrolrapporterne ophængt på afdelingerne. Fødevarestyrelsen har offentliggjort rapporterne vedrørende Holmelunden og Satellitten

Fødevarestyrelsens smileyordning