Retningslinjer for håndtering af medicin

_______________________

 

Ansatte i handicap og Psykiatri skal følge retningslinjerne for korrekt håndtering af dosisdispenseret og
ikke–dosisdispenseret medicin.

 

Billede af diverse piller