Retningslinjer

_______________________

 

Skelbæk Centrets pædagogiske retningslinjer tager udgangspunkt i Ringkøbing-Skjerns Kommunes visioner og politik. De pædagogiske retningslinjer skal være med til at sikre, at alle medarbejdere får størst mulige klarhed og dermed et fælles afsæt for det pædagogiske arbejde i dag- og botilbuddene.
Det er tankegangen, at de pædagogiske retningslinjer skal medvirke til i endnu højere grad at åbne verdenen for borgerne, og at borgerne kan åbne sig for sine omgivelser for derved at blive robuste til at mestre eget liv. Dette skal medvirke til at de tilbud, som Skelbæk Centret byder på, er en attraktiv og nærværende institution i kommunen. 

 

Beboerne på Holmelunden er kreative med papir, sakse og farveblyanter.