Organisation

_______________________

Skelbæk Centret er en del af Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Under Skelbæk Centret hører to dagtilbud Hatkjærhus og MSM, og to botilbud Holmelunden og Satellitten. Ledelsen varetages af en centerleder og tre daglige ledere.
På organisationsplanen kan ses hvilke tilbud, der hører under hvilke daglige ledere.
Til centret er desuden tilknyttet administrative medarbejdere, pedel og rengøring. Desuden er der tilknyttet medarbejdere med særlige opgaver, som f.eks. vagtplanlægning, medicinhåndtering og faglig koordinering, som alle skal understøtte vores kerneopgave.

 

Organisationsplanen for Skelbæk centret

Her ses vores organisationsdiagram som billede