Kompetenceudvikling

_______________________

Vi tilbyder vore medarbejdere kompetenceudvikling i form af forskellige kurser og efteruddannelse. Formålet er at understøtte den faglige udvikling i centret.

Personale fra alle afdelinger på Skelbæk centret deltager på kursus, hvor samarbejde er i fokus

Alle medarbejdere tilbydes kollegial supervision og arbejder efter KRAP metoden. KRAP et metodisk koncept, der tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang til mennesker og har overvejende fokus på det, der virker. KRAP står for Kognitiv Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik og er et nyere pædagogisk koncept.