Medarbejdere

_______________________

På Skelbæk Centret er vi omkring 80 medarbejdere med forskellig faglig baggrund.

Mange af medarbejderne har en social pædagogisk baggrund, men derudover har vi ansat social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere og medarbejdere med en håndværksmæssig baggrund. Vi har ansat en del pædagogiske medhjælpere og PGUer, som typisk er vikarer. Endelig har vi ansat en administrativ personalegruppe, pedel og rengøringspersonale.

Vi tilbyder praktikforløb for pædagogstuderende og social og sundhedsassistentelever.

Vi tilstræber tværfaglighed i de forskellige teams, således at den enkelte borger tilgodeses bedst muligt.

Malerier