Historie

_______________________

Skelbæk Centret blev dannet efter kommunesammenlægningen i 2007.
Skelbæk Centret har sin navneoprindelse fra Skelbækken, som løber forbi og forbinder MSM med Holmelunden.

Skelbækken som centret er opkaldt efter.

Dagtilbuddet MSM har eksisteret siden først i 1960erne. En del af brugerne på MSM har haft både 25 og 40 jubilæum på arbejdspladsen.

Dagtilbuddet Hatkjærhus opstår i 2010 efter et ønske om at tilgodese de brugere, som efterspørger mere udeliv på arbejdspladsen.

Botilbuddet Holmelunden bliver bygget i 2007 og fik i 2011 endnu en afdeling bygget til, således at Holmelunden i dag tilbyder i alt 38 lejligheder.

Botilbuddet Satellitten er et nybyggeri som blev taget i brug 2015. Her tilbydes i alt 12 lejligheder.