Frivillighed

_______________________

På Skelbæk Centret betragter vi det frivillige sociale arbejde som et værdifuldt supplement til den indsats, som vi kan yde i det daglige på vores tilbud. Vi ser, at de frivilliges indsats kan være med til at øge den enkelte borgers livskvalitet. Vi ønsker derfor at styrke den frivillige sociale indsats gennem samarbejde med frivillige foreninger, organisationer og øvrige frivillige i lokal samfundet.

Ønsker du at være med til at gøre en forskel for borgerne tilknyttet Skelbæk Centret er du velkommen til at rette henvendelse på tlf. 99741724.

En borger på Holmelunden maler