Visitation

_______________________

Ønsker du et dagtilbud eller et botilbud på Skelbæk centret skal du, dine pårørende eller andre samarbejdspartnere kontakte:

Handicap og Psykiatri 
Rødkløvervej 4
5960 Ringkøbing 
Tlf: 99741124
E-mail: handicap@rksk.dk

Din sagsbehandler vil så vurdere om du tilhører målgruppen og sammen med dig vurdere, hvilken støtte du har behov for. Derefter visiteres du til et af vore tilbud.

Et stort træ på græsareal ved Holmelunden