Serviceniveaubeskrivelser

_______________________

Kommunalbestyrelsen ønsker at synliggøre de politiske beslutninger om mål og prioriteringer på området.
Serviceniveaubeskrivelser er et redskab til at skabe sammenhæng mellem de politiske mål, afgørelser om hjælp og levering af ydelserne.
Et politisk besluttet serviceniveau tager udgangspunkt i det individuelle skøn, men serviceniveaubeskrivelserne udgør en ”hovedvej”, der beskriver kommunens typiske service.
Endvidere er serviceniveaubeskrivelser et vigtigt redskab til, at borgerne kan få kendskab til, hvilken service der tilbydes på det på det generelle niveau og dermed afstemme forventning mellem borger og kommune

Borgere på festival. De danser og synger sammen med Birthe Kjær.