Målgruppen

_______________________

På Skelbæk Centret henvender vi os til en bred målgruppe primært inden for voksne med udviklingshæmning.
Af øvrige målgrupper kan nævnes anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse, medfødt hjerneskade, demens, autismespektrum, andre psykiske vanskeligheder og omsorgssvigt.

Billede af borgere på tur med Hatkjaerhus